Login

חשבוניות ישראל

 

-רשות-המיסים.jpg

מודל חשבוניות ישראל קל ופשוט 

מטרת רפורמת מודל חשבוניות ישראל היא לצמצם משמעותית את השימוש בחשבוניות פיקטיביות בישראל. הרפורמה נכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2024 כרשות וב 5 במאי כחובה.

הרפורמה מחייבת עסקים רבים הגובים מע"מ לקבל מספר הקצאה מיוחד עבור חשבונית מס שהם מוציאים.

איך זה עובד?

מספר הקצאה: עסקים נדרשים לבקש מרשות המיסים מספר הקצאה לחשבונית מס שהם מוציאים מסכום של 25,000 ₪ לפני מע"מ בשנת 2024 ובסכום הולך ופוחת בשנים הבאות.

מספר ההקצאה הוא ייחודי לכל חשבונית, והוא מונפק על ידי רשות המיסים באמצעות מערכת מקוונת בזמן אמת. ניתן לקבל מספר הקצאה גם תוך שנה לאחר הפקת החשבונית.

ניכוי מס תשומות: החל משנת 2024, עסקים לא יוכלו לנכות מס תשומות עבור חשבוניות מס שלא נושאות מספר הקצאה, למעט חריגים ספציפיים. ב 10/04/2024 נעלה גרסה המאפשרת להפיק מספר הקצאה.
דף המרכז את => כל מה שעסקים צריכים לדעת על חשבוניות ישראל.

התהליך בתוכנת עסקית

לצורך הפקת מספר הקצאה לחשבוניות נדרש רישום באזור האישי של מס הכנסה.

באזור האישי יוצגו החשבוניות שהפקתם והופקו עבורכם. לצורך קבלת מספרי הקצאה דורש מס הכנסה להזדהות אחת לשלושה חודשים ולקבל מספר אישור ייחודי לכל עסק המפיק מסמכים.

התהליך מבוצע בקלות דרך עסקית.

ברגע שמופקת חשבונית שעוברת את הסכום הנדרש בחוק, תוכנת עסקית תתממשק למערכות של רשות המיסים על מנת להנפיק מספר הקצאה לאותה חשבונית באופן אוטומטי.

לאחר קבלת מספרי ההקצאה מרשות המיסים על החשבוניות, יהיה ניתן לנכות את מס התשומות מאותן חשבוניות בעת דיווח מע”מ PCN874.

 

חברות

חברות נדרשות בהליך נוסף של מתן הרשאות לרישום תאגיד מעבר לרישום באיזור האישי. לנוחיותכם מצורף קישור לסרטוני הסבר של מס הכנסה - https://t.ly/S-rbi

 

עמותות

עמותת שברשותן אישור 46א' נדרשות לקבלת מספר הקצאה לקבלות לתרומות החל מהשקל הראשון.

התורמים יראו את כל קבלות התרומה באזור האישי שלהם באתר רשות המיסים ויוכלו להגיש בקשה בקלות באזור האישי ללא צורך באיסוף הקבלות והעברתן לרואה החשבון או לפקיד השומה לצורך קבלת החזרי מס.

קישורים חשובים בנושא חשבוניות ישראל

דף המרכז את כל מה שעסקים צריכים לדעת + סרטונים של מס הכנסה:
 
https://govextra.gov.il/taxes/innovation/home/israel-invoices/

שאלות ותשובות: https://www.gov.il/he/departments/faq/faq_israel_invoice

האזור האישי במס הכנסה:  https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html

סרטון כיצד להירשם לאזור האישי במס הכנסה:

https://t.ly/S-rbi

אתר מס הכנסה המרכז את המידע בנושא חשבוניות ישראל:

https://www.gov.il/he/departments/topics/israel-invoice/govil-landing-page

 

עסקית הינה תוכנה מדהימה ללא ספק . ממשק משתמש פשוט והגיוני הופך הנהלת חשבונות סבוכה, לקלה וידידותית. אני משתמש בעסקית כשנה ולא נותר לי אלא להצטער שלא רכשתי אותה קודם.

יוסי רון - מוסיקאי ומעצב פסקול

קרא עוד

שתף

 

מדריך תוכנה עסקית

לתמיכה ושרות לקוחות

09-9563510

עגלת קניות

סל הקניות ריק
התחברות לחשבון או יצירת חשבון